Turvallisuuden hakusanoja

Alkusammutuskalusto Alkusammutuskalustolla tarkoitetaan yhden henkilön käyttöön soveltuvia sammutusvälineitä, jotka sopivat erityisesti palonalkujen ja pienehköjen palojen sammuttamiseen. Alkusammutuskalustoa ovat esimerkiksi käsisammuttimet, pikapalopostit ja sammutuspeitteet
Nestesammutin
Sammutin, jossa sammutusnesteet ovat yleensä vesipohjaisia vaahtoja, jotka soveltuvat lähes kaikkeen sammuttamiseen kuten kiinteiden ja nestemäisten aineiden sammuttamiseen
Painovoimainen savunpoisto/savunpoistoluukut

Tulipalon saattuessa savunpoiston tarkoituksena on muodostaa lattian yläpuolelle savuton kerros jotta ihmiset pääsevät poistumaan rakennuksesta ja palokunnan toiminta helpottuu. Erityisesti poistumistiet ja sisääntuloreitit pyritään pitämään savuttomana. Painovoimainen savunpoisto soveltuu yksikerroksisiin rakennuksiin, joista savu poistetaan kattoon tai seinien yläosiin sijoitetuista luukuista. Myös monikerroksisten rakennusten porrashuoneiden katossa käytetään savunpoistoluukkuja.
Automaattinen paloilmoitin
on turvalaitteisto, joka tunnistaessaan tulipalon synnyn tekee automaattisesti ilmoituksen hätäkeskukseen ja hälyttää myös valvottavassa tilassa. Järjestelmä koostuu ilmoitinkeskuksesta, paloilmaisimista, paloilmoituspainikkeista ja paikallishälyttimistä. Paloilmoituslaitteisto antaa myös automaattisesti varoituksen sen toimintavarmuutta haittaavista vioista.
Paloluokka
Rakennukset jaetaan kolmeen paloluokkaan. Paloluokkaan P1 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden oletetaan pääsääntöisesti kestävän palossa sortumatta. Rakennuksen kokoa ja henkilömäärää ei ole rajoitettu. Paloluokkaan P2 kuuluvan rakennuksen kantavien rakenteiden vaatimukset voivat olla paloteknisesti edellisen luokan tasoa matalampia. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan asettamalla vaatimuksia erityisesti seinien, sisäkattojen ja lattioiden pintaosien ominaisuuksille. Lisäksi kerroslukua ja henkilömääriä on rajoitettu käyttötavasta riippuen. Paloluokkaan P3 kuuluvan rakennuksen kantaville rakenteille ei aseteta erityisvaatimuksia palonkeston suhteen. Riittävä turvallisuustaso saavutetaan rakennuksen kokoa ja henkilömääriä rajoittamalla käyttötavasta riippuen.
Pikapaloposti
Pikapaloposti on alkusammutusväline, joka on tarkoitettu alkusammutukseen kaikille, jotka oleskelevat rakennuksessa. Pikapaloposti sijaitsee tavallisesti kaapissa, jonka ovi avataan rikkomalla suojalasi tai muulla tavalla. Suomessa on käytössä noin 100.000 pikapalo- ja palopostia, joiden ylläpitotarkastuksia ja huoltoja on monesti laiminlyöty. Monet palopostiletkut ovat vanhoja ja hauraita, ja venttiilit saattavat olla tukossa, eivätkä todennäköisesti toimisi palon sattuessa. Pikapalopostit tulee tarkastaa joka vuosi, ja letkut tulee koeponnistaa viiden vuoden välein. Vastuu pikapalopostien toimintakunnosta on kiinteistön omistajalla/haltijalla
Poistumistie Reitti rakennuksen sisältä maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle
Sammutin
Palon sammutukseen käytettävä väline, jossa on sammutetta ja sen suihkuttamiseen tarkoitetut laitteet. Sammuttimia ovat käsi-, jauhe- ja vaahtosammutin
Savunpoistoluukut
Savunpoiston tehtävänä on palotilanteessa syntyvien palokaasujen ja lämmön poistaminen rakennuksesta, joko painovoimaisesti tai koneellisesti, sekä raittiin ilman tuominen tilaan. Laitteisto pitää tarkastaa ja huoltaa kokonaisuudessaan kerran vuodessa, mikäli valmistajan ohjeet eivät edellytä tiheämpää huoltoväliä. Jos kiinteistössä tehdään rakenteellisia muutostöitä tai palokuorman määrä tai laatu on muuttunut, myös savunpoistolaitteistoon on tehtävä tarpeelliset muutokset. Laki edellyttää asiantuntijan tekemää huoltoa
TUKES
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo ja edistää teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta Suomessa. Turvatalo on TUKESin hyväksymä paloilmoitin- ja käsisammutinliike
Avainjärjestelmä
Eri avaimet edustavat eri avainjärjestelmiä. Esimerkiksi ABLOY CLASSIC ja ABLOY SENTO ovat avainjärjestelmiä 
Avainkortti Lisäavainten tilaamiseen tarvittava kortti. Avainkortilla yksilöidään avaimet ja niiden omistaja. Avainkortti on rekisteröitävä internetissä
Elektroninen lukitusjärjestelmä
Elektroniset lukitusjärjestelmät hyödyntävät toiminnassaan elektroniikkaa. ABLOY CONTROL+ on kotikäyttöön tarkoitettu elektroninen lukitusjärjestelmä
Esmi Esmi-ryhmä on pohjoismainen talotekniikan toimittaja. Esmi on erikoistunut turvallisuuden lisääminen rakennuksissa teknisillä järjestelmillä. Ydinosaamista on turvallisuus- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmät sekä niihin liittyvät palvelut, sovellukset ja integroinnit
Esgraf
graafinen käyttöliittymä Pelcon kulunohjaus-, murto-, video- ja palojärjestelmille
Käyttölukko
Oven varsinainen lukko, jota käytetään oven lukitsemiseen kotona ja poissa ollessa
Pelco
Pelco Finland on Suomen johtava palo- ja toimitilaturvallisuuden järjestelmäkehittäjä ja -toimittaja
Ovensuljin/ovipumppu
Ovensuljin varmistaa, että oven aukeaminen ja sulkeutuminen on hallittua. Se myös estää oven paiskautumisen esim. tuulen voimasta. Ovensulkimen valintaa vaikuttavat mm. oven paino ja koko. Ovensuljin on täysin mekaaninen, eikä tarvitse toimiakseen virtalähdettä
Oviautomatiikka
Oviautomatiikalla varustettu ovi avautuu itsestään moottorilla. Ovi myös sulkeutuu rauhallisesti halutun ajan päästä avaamisesta. Oviautomatiikka toimii sähköllä ja vaatii oveen myös sähkömekaaniset lukkorungot
Sarjoitus
ABLOY-lukot voidaan sarjoittaa toimimaan samalla avaimella. Yhdellä ja samalla avaimella pääset vaikkapa kotiin, autotalliin, varastoon, kesämökille ja postilaatikolle
Takalukitus
Käyttölukon asento, jossa telki on työntyneenä äärimmäiseen ulkoasentoonsa siten, että lukon saa auki ulkopuolelta ainoastaan avaimella. Takalukitus on tehokas keino estää asiattomien pääsy asuntoon. Lukko voidaan asettaa valintanapista takalukittumaan aina automaattisesti, jolloin takalukitsemista ei tarvitse erikseen muistaa
Turvatarkastus
Ammattilaisen suorittama tarkastus, jossa käydään läpi kohteen rakenteellinen suojaus ja annetaan siitä lausunto tarkastuslomakkeella. Lomake toimii muistilistana siitä, mitä tarkastuksessa käydään läpi 
Uudelleensarjoitus
Uudelleensarjoituksen jälkeen vanhat avaimet eivät enää toimi. Koko lukkoa ei tarvitse vaihtaa, ainoastaan avainpesän täytteet vaihdetaan ja otetaan uudet avaimet käyttöön. Lukot kannattaa sarjoittaa uudelleen, jos avaimia häviää tai ei tiedä minkä verran avaimia lukostoon kuuluu
Varmuuslukko/turvalukko
turvallisuutta lisäävä lukko, jota käytetään ainoastaan avaimella. Varmuuslukko lukitaan ainoastaan silloin, kun ketään ei ole kotona